CA2

Opera Ysgolion

Disgrifiad o'r Prosiect

Nod yr Opera Ysgolion yw creu perfformiad opera ar raddfa fach dan arweiniad disgyblion ysgolion cynradd gyda gweithdy ymlaen llaw i gyflwyno’r dasg. Mae myfyrwyr cerddoriaeth ail flwyddyn o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ynghyd â chyfarwyddwyr cerddoriaeth/llwyfan, yn ymweld ag ysgolion cynradd i gynnal dau weithdy awr o hyd ar ganu clasurol ac opera. Yna mae’r cast llawn yn perfformio’r opera un act, a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc, i’r ysgol gyfan yn y prynhawn.