DFT

Fy Addysg

Disgrifiad o'r Prosiect

Nod Fy Addysg a ddyluniwyd yn wreiddiol gan First Campus yw helpu rhieni mewn cymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig i ddeall addysg eu plant yn well. Roedd yn cefnogi rhieni ac aelodau o’r teulu a oedd yn wynebu’r sefyllfa o’u plant yn mynd trwy system addysg nad oedd ganddynt brofiad ohoni eu hun.

Yn ystod y prosiect, crëwyd DVD a gwefan ac fe weithiwyd gyda disgyblion ac ymrwymo aelodau o’r teulu yn y prosiect.

Wrth werthuso’r prosiect gwreiddiol, fe welodd First Campus bod modd defnyddio’r model hwn o ymrwymo â rhieni ar draws y rhanbarth er mwyn dysgu fel teulu, ac adnabod a goresgyn rhwystrau at ymrwymo gydag ysgolion. Yn 2013, crëwyd ail brosiect Fy Addysg a oedd yn canolbwyntio ar greu cyfleoedd i ddysgu fel teulu.

Mae lawrlwythiadau ar gael o adroddiad terfynol Fy Addysg ‘Hyfforddiant Llywodraethwyr / Rhanddeiliaid a Chyllid Sbarduno’ a gwblhawyd gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, Rhagfyr 2017.

Ewch i’r dudalen astudiaethau achos am ragor o wybodaeth.

 

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Fy Addysy - Adroddiad Llawn

pdf

Fy Addysy Trosolwg

pdf

Ysgol Lewis Pengam

pdf

Rhymney

pdf

Ysgol St Martins

pdf

Coleg Tonypandy

pdf

Uwchradd Willows

pdf

Sylwadau ac Argymhellion

pdf

Atodiad

pdf

Ysgol Gynradd Monkton Astudiaeth Achos