CA3
CA4

Llythrennedd Corfforol – Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Disgrifiad o'r Prosiect

Datblygwyd y prosiect hwn yn arbennig ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows gan First Campus a’r tîm Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, i gefnogi’r niferoedd uchel o Geiswyr  Lloches A Ffoaduriaid sydd wedi ymuno â’r ysgol ac sydd angen datblygu eu sgiliau iaith Saesneg.

Rhennir y sesiynau yn gyfartal rhwng sgiliau iaith a sgiliau chwaraeon.

Mae’r sesiwn iaith yn rhoi cyfle i’r disgyblion ymarfer eu sgiliau ysgrifennu a darllen saesneg y tu allan i’r ystafell ddosbarth, yna gellir defnyddio eu sgiliau siarad yn y sesiwn chwaraeon i gyfathrebu â chyd-ddisgyblion mewn ystod o chwaraeon tîm.

Unwaith y tymor, gwahoddir y disgyblion i ymweld a champws Prifysgol Metropolitan Caerdydd iddynt gael syniad o’r  llwybrau astudio posib o fewn addysg uwch yr adran chwaraeon .

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, neu  drafod y posibiliadau o ddatblygu prosiect tebyg yn eich ardal chi, cysylltwch â – firstcampus@southwales.ac.uk

Tymor 1:

18/11/19

25/11/19

2/12/19

9/12/19

16/12/19

Tymor 2:

13/1/20

20/2/20

27/2/20

3/2/20

10/2/20

Tymor 3:

24/2/20

2/3/20

9/3/20

16/3/20

23/3/20