CA3
CA4

Llysgenhadon Dawns ym maes Addysg Gorfforol

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r prosiect hwn yn gyfle i bobl ifanc â diddordeb mewn dawns i archwilio llwybrau astudio amgen at berfformiad traddodiadol trwy weithdai dan arweiniad y gyfadran BSc Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Bydd y gweithdai’n archwilio’r tri llinyn canlynol:

  • Dawns ym maes Addysg
  • Iechyd a Llesiant
  • Cyfranogi mewn Dawnsio

Cynhelir y gweithdai yn stiwdio dawns arbenigol Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campus Cyncoed ar fore Sadwrn ar y dyddiadau a nodwyd.

Digwyddiadau Blaenorol

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

jpg

Llysgenhadon Dawns ym maes Addysg Gorfforol