CA3

Lletygarwch a Digwyddiadau – Cynllunio a Chynnal Te Prynhawn eich hun

Disgrifiad o'r Prosiect

Bydd y prosiect hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr brofi pob cam o gynllunio te prynhawn â thema.  Bydd cyfranogwyr yn gweithio mewn grwpiau i gynllunio bwydlen, ymchwilio ryseitiau, ysgrifennu cyllideb, prynu cynhwysion lleol, dylunio a gwisgo’r bwrdd, coginio a pharatoi’r fwydlen, a gweini te prynhawn i westeion gwadd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect yn rhoi cipolwg ar wahanol agweddau or y diwydiant Lletygarwch a Digwyddiadau gan gynnwys cyllidebu, cynllunio bwydlenni ar thema, marchnata, diogelwch bwyd, paratoi bwyd a sgiliau blaen tŷ.

Rhaid i gyfranogwyr allu teithio i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd bob dydd. Darperir cinio.

Mae lleoedd yn gyfyngedig, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl i archebu eich lle, firstcampus@cardiffmet.ac.uk

Digwyddiadau Blaenorol

CA3

Te Prynhawn 1

28 Mai 2019

CA3

Te Prynhawn 2

29 Mai 2019

CA3

Te Prynhawn 3

30 Mai 2019

CA3

Te Prynhawn 4

31 Mai 2019

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Te Prynhawn