Bydd Instagram First Campus yn fyw ar Fehefin yr 8fed!

Disgrifiad o'r Prosiect

Helo!

Gobeithio eich bod chi i gyd yn iach ac yn ddiogel.

Mae First Campus wedi penderfynu treialu ein cyfrif Instagram cyntaf.

Gobeithiwn trwy greu cynnwys dychmygus a chynhwysol y gallwn gadw mewn cysylltiad â’n dysgwyr a gobeithio eu hysbrydoli i gymryd rhan.

Yn ystod y cyfnod cloi rydym wedi cynnal dau glwb animeiddio ac ysgol ffilm. Rydym yn brysur iawn yn gweithio ar raglenni newydd y gallwn eu cyflwyno ar-lein ac edrychwn ymlaen at rannu’r manylion gyda chi yn fuan.

Pe gallech chi rannu’r wybodaeth gyffrous hon am ein cyfrif Instagram  â’ch myfyrwyr a’u hannog i ddilyn a rhyngweithio, byddai’n ein helpu i ddeall sut y gallwn eu cefnogi gyda chyfleoedd gwahanol.

Byddai gennym ddiddordeb mewn clywed yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud, am eu gobeithion a’u dyheadau yn ystod yr amseroedd anarferol hyn.

Byddwn yn mynd yn fyw ar yr 8fed o Fehefin, gallwch ddod o hyd i ni o dan ‘First Campus’.

Bydd gennym ddosbarthiadau arlunuio, cynnwys – Pam Prifysgol, awgrymiadau ar sut i edrych ar ôl eich hun, sut i ehangu eich gorwelion yn ystod y broses gloi a llawer mwy.

Diolch am eich cefnogaeth cyson. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

 

Tîm First Campus