CA2

Hylifau Pennaf 2019

Disgrifiad o'r Prosiect

Rhaglen sy’n cael ei redeg gan y Adam Day o Adran Gemeg Prifysgol Caerdydd yw ‘Hylifau Pennaf’, gyda’r nod o gyflwyno disgyblion i asidau, alcalïau a’r dangosyddion a ddefnyddir i’w gwahaniaethu. ‘Hylifau’ yw rhaglen allgymorth fwyaf yr adran, gyda gweithdai’n cael eu cyflwyno i ddisgyblion CA2 mewn ysgolion ledled de Cymru.

Yn gyntaf mae’r gweithdy’n cyflwyno disgyblion i ddylanwad cemeg ar ein bywydau dyddiol, gan arwain at arbrawf y gall myfyrwyr ei gynnal eu hunain ar gynnyrch amrywiol yn y cartref, er mwyn profi lefel eu hasidedd. Mae Cemegion Cynradd nid yn unig yn gwneud cemeg yn rywbeth byw i ddisgyblion, ond hefyd yn annog chwilfrydedd drwy ddod â phob gweithdy i ben gyda chyfle i ‘ofyn unrhyw beth i wyddonydd’. Gan mai myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig presennol sy’n cynnal y gweithdy, mae hefyd yn cyfrannu tuag at gyflwyno graddau a gyrfaoedd STEM i ddisgyblion o oed ifanc.

Digwyddiadau Blaenorol

CA2

Hylifau Pennaf 2019 3

24 Mehefin 2019