CA3
CA4

Hay Taith y Sgriblwyr 2019

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae Gwyl y Gelli’n mynd ar daith eto, diolch i nawdd gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn galluogi plant ysgol ledled Cymru i fwynhau Taith y Sgriblwyr. Bydd y daith yn cael ei gynnal ym mhum prifysgol ar draws Cymru sy’n cynnwys Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, gyda chefnogaeth staff First Campus.

Byddwn yn adrodd straeon, yn gofyn cwestiynau ac yn ysbrydoli empathi a chreadigrwydd trwy gyfrwng ysgrifennau grymus.

Byddwn hefyd yn cychwyn sgyrsiau gyda phobl ifanc er mwyn gwrando ar eu lleisiau a’u dewisiadau.  Bydd siariadwyr a chyflwynwyr yn treulio amser gyda’r disgyblion, ar y llwyfan ac oddi arno, ac yn annog y sgyrsiau hyn trwy gydol y daith.

I gofrestru eich diddordeb i fynychu un o ddigwyddiadau Taith Sgriblwyr, cliciwch ar y botwm priodol isod. Bydd aelod o dîm First Campus yn ymateb i chi. Fe roddir blaenoriaeth i geisiadau gan ysgolion blaenoriaeth First Campus.

Ar gyfer digwyddiadau a gynhelir ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed, mae lle ar gyfer uchafswm o 80 o bobl y diwrnod. Ar gyfer digwyddiadau a gynhelir yn PDC, Casnewydd, mae lle ar gyfer uchafswm o 106 o bobl y diwrnod.

Gall ysgolion wneud cais i gronfa Ewch i Weld Cyngor Celfyddydau Cymru am ariannu i dalu am drafnidiaeth i Daith Sgriblwyr, gyda’r cyngor yn gallu talu hyd at 90% o’r costau trafnidiaeth. Rhaid cyflwyno’r ceisiadau am ariannu o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad. Gallwch wneud cais ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru:

http://www.arts.wales/arts-in-wales/creative-learning/the-all-wales-arts-and-education-programme/experiencing-the-arts/ewch-i-weld?diablo.lang=cym

Gallwch hefyd ddefnyddio eich Grant Amddifadedd Disgyblion er mwyn mynychu Taith y Sgriblwyr.

https://www.hayfestival.com/the-scribblers-tour

Metropolitan Caerdydd – Mae digwyddiad 7th Chwefror bellach yn llawn (Blynyddoedd 7 ac 8)

Metropolitan Caerdydd – Mae digwyddiad 14th Chwefror bellach yn llawn (Blynyddoedd 9 ac 10)

 

Digwyddiadau Blaenorol

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

docx

Datganiad Newyddion - Taith y Sgriblwyr