OE

Gwyddor Gymdeithasol a Seicoleg – Cwnsela gan gyfoedion

Disgrifiad o'r Prosiect

Gwyddor Gymdeithasol a Seicoleg – Cwnsela gan gyfoedion

Lleol byw; Dysgu lleol

Cwnsela gan gyfoedion

Dyddiad ac amser: Dydd Mawrth 10am-12pm,

Tachwedd 5ed, 12fed, 19eg a 26ain

Rhagfyr 3ydd  a’r 10fed

Ioanawr 7fed, 14eg a’r 21ain.

Lleoliad: Llyfrgell Tonypandy

Tiwtor: Pauline Beesley

Dysgu defnyddio sgiliau cwnsela mewn amgylchedd cyfeillgar â grŵp cefnogol. Deall sut i ymdopi â’r straen sy’n ein wynebu bob dydd, a’r effaith ar ein teulu a’n ffrindiau.  Bydd y sgiliau a’r hunanymwybyddiaeth y byddwch yn ei datblygu ar y cwrs yma
yn ceisio eich helpu i ddelio â straen mewn ffordd bositif. Gall hefyd fod yn gyflwyniad i astudiaethau Cwnsela pellach.

18 awr, 10 credyd, lefel 3

Mae’r cwrs yma’n cael ei gynnal mewn cydweithrediad â First Campus a
rhaglen ddysgu, byw’n lleol dysgu’n lleol Prifysgol Caerdydd er mwyn annog pobl i ystyried
addysg bellach ac uwch.

Mae pob cwrs AM ddim, ac wedi’u hachredu ar lefel 3 .

Nid oes unrhyw ofynion addysg  flaenorol

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o’n cyrsiau,
cysylltwch â:

Jane Ellis
jane.ellis@southwales.ac.uk
07948 347 441

Helen Thomas
Helen.Thomas2@rctcbc.gov.uk