CA4

Gweithdy Bwyd a Maeth TGAU. Cychwyn – 20fed, Tachwedd 2019

Disgrifiad o'r Prosiect

Cyfres Gweithdy Bwyd a Maeth TGAU.

Mae’r prosiect hwn yn gyfle i gyfranogwyr ymestyn eu dysgu o fewn cwrs TGAU Bwyd a Maeth CBAC ar draws tri maes allweddol;

Maeth, Technoleg Bwyd a Lletygarwch.

Bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau ar y campws o fewn y cyfleusterau arbenigol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy’n anelu at ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymarferol o fewn pynciau sy’n seiliedig ar Fwyd yn ogystal ag amlygu llwybrau astudio a gyrfa posibl yn y diwydiant bwyd.

Lletygarwch:

20/11/2019

22/1/2020

12/2/2020

Technoleg Bwyd:

21/11/2019

14/1/20205/2/2020

Maeth:

7/7/2020

8/7/2020

Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau i gofrestru eich diddordeb

Digwyddiadau Blaenorol

Oriel