CA5

Gweithdai Datblygu Portffolio Celf a Dylunio

Disgrifiad o'r Prosiect

Beth yw Portffolio Celf a Dylunio?
Pam fod darpar fyfyrwyr Celf a Dylunio eu hangen?
Am beth mae Prifysgol yn edrych mewn portffolio?
Beth ddylid ei gynnwys?

Nod y sesiwn agoriadol yw rhoi gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd i ddisgyblion, rhieni/gwarcheidwaid ac athrawon ysgol. Bydd y sesiwn yn edrych ar wahanol bynciau Celf a Dylunio ar lefel gradd ac yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o bynciau sydd ar gael.

Bydd sesiynau arbenigol yn rhedeg yn fisol o fis Ionawr ac yn rhoi’r cyfle i gyfranogwyr gael cyngor o academyddion y pwnc a defnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, i ddatblygu gwaith y gallant ei defnyddio yn eu portffolios personol.

Ymhlith y sesiynau mae Ffasiwn a Dylunio, Darlunio, Cerameg ac Animeiddio gyda rhagor o sesiynau ar y gweill mewn meysydd pwnc eraill.

Digwyddiadau Blaenorol

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Gweithdai Datblygu Portffolio Celf a Dylunio