CA2
CA3
CA4
OE

Gweithdai ar gyfer Cerddorion â nam ar eu golwg

Disgrifiad o'r Prosiect

Gweithgareddau creu cerddoriaeth yn benodol ar gyfer cerddorion o bob oedran, gyda Jackie Clifton of Musicians In Focus, gyda’r nod o gynyddu hyder a sgiliau’r cyfranogwyr. Mae’r gweithgaredd yn rhoi’r cyfle i gyfranogwyr gysylltu â’r gymuned gerddorol ehangach a dilyn eu hamcanion cerddorol eu hunain.

Mae’r sawl sy’n cymryd rhan hefyd yn gallu symud ymlaen i’r ysgol haf, sy’n cynnwys tridiau o hwyl a gweithgareddau creu cerddoriaeth, hefyd dan arweiniad Jackie Clifton of Musicians In Focus.  Mae’r ysgol haf ar gyfer cerddorion â nam ar eu golwg o bob oedran sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau cerddorol ymhellach.