OE

Dylunio Gardd Gymunedol

Disgrifiad o'r Prosiect

Ydych chi’n mwynhau garddio ac eisiau helpu i ddatblygu gardd gymunedol yn eich ardal leol?

Dewch i gwrdd â phobl newydd a dysgu sut i gynllunio gardd gymunedol, sy’n hawdd ei chynnal ac yn fwytadwy. Trwy weithio gyda’n gilydd ar brosiectau tyfu cymunedol gallwch helpu i wneud eich ardal leol yn lle gwyrddach a hapusach!

Lleoliad: – Hwb Ferndale

Amser: – Dydd Mercher 2.30pm – 4.30pm

Dyddiadau:

Hydref 2, 9, 16, 23, 30

Tachwedd 6, 13, 20, 27

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau tebyg, e-bostiwch jane.ellis@southwales.ac.uk