DFT
PC

Dosbarth Meistr Gofalwyr Maeth

Disgrifiad o'r Prosiect

Gan weithio gyda Rhwydwaith Maethu Cymru, mae First Campus yn cynnal Dosbarth Meistr ar gyfer Gofalwyr Maeth. Nod y digwyddiad yw darparu gwybodaeth i Ofalwyr Maeth am y gefnogaeth a gynigir gan Sefydliadau Addysg Uwch ar gyfer pobl â phrofiad o ofal. Cynhelir y digwyddiad yng Nghampws y Ddinas, PDC.

Digwyddiadau Blaenorol