CA5

Diwrnodau Blasu’r Brifysgol: Gorffennaf 2018

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd mewn partneriaeth â Phrosiect First Campus yn cynnal cyfres o Ddiwrnodau Blasu.

Mae’r diwrnodau yn cael eu darparu i fyfyrwyr sy’n meddwl am wneud cais i’r brifysgol ond y byddent yn hoffi’r cyfle i archwilio eu hopsiynau, siarad ag academyddion a myfyrwyr AU cyfredol, a gwneud penderfyniad gwybodus am eu dewisiadau addysgol yn y dyfodol.

Mae’r Diwrnodau Blasu wedi’u llunio o gwmpas meysydd pwnc a llwybrau gyrfa:

  • Dydd Llun 16 Gorffennaf: Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Iechyd Caerdydd   (Dewiswch o Lwybr Chwaraeon neu Wyddor Iechyd)
  • Dydd Mawrth 17 Gorffennaf: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
  • Dydd Mercher 18 Gorffennaf: Ysgol Reolaeth Caerdydd
  • Dydd Mercher 18 Gorffennaf: Ysgol Technolegau Caerdydd

Bydd y diwrnod yn cynnwys sesiynau blasu gweithdai wedi’u cynnal gan academyddion mewn meysydd cysylltiedig â’r cyrsiau sydd ar gynnig yn Met Caerdydd. Darperir cinio a bydd cyfle i siarad â’r myfyrwyr a’r staff presennol.

I gofrestru e-bostiwch:

firstcampus@cardiffmet.ac.uk

Digwyddiadau Blaenorol

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Ddiwrnodau Blasu