CA4

Diwrnodau Ysbrydoliaeth y Brifysgol 2018

Disgrifiad o'r Prosiect

Digwyddiad undydd yw Diwrnod Ysbrydoliaeth Prifysgol a ariannir gan First Campus a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd yn eu canolfan ddysgu ôl-raddedig.

Nod Diwrnodau Ysbrydoliaeth y Brifysgol yw codi uchelgais ac annog myfyrwyr i feddwl am eu dyfodol gan bwysleisio pwysigrwydd gweithio’n galed ar gyfer eu TGAU.

Mae’r digwyddiadau yn rhoi cyfle i ddisgyblion:

  • Ymweld â champws Prifysgol
  • Gymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol
  • Fynychu arddangosfa lle caiff cyrsiau ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, a Phrifysgol De Cymru eu harddangos.
  • Gwrdd â myfyrwyr prifysgol cyfredol
  • Ddysgu am ofynion mynediad prifysgol

Rhagor o wybodaeth: Ffiona Mills

uniinspirationday@caerdydd.ac.uk

Digwyddiadau ar ddod

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Diwrnod Ysbrydoliaeth Prifysgol 2018