CA2
CA3

Diwrnod Llythrennedd Digidol NDEC

Disgrifiad o'r Prosiect

Bydd disgyblion Blwyddyn 7 a myfyrwyr Blwyddyn 6 o ysgolion y dalgylch yn ymweld â Champws Dinas Prifysgol De Cymru yng Nghasnewydd i gymryd rhan yn Niwrnod Llythrennedd Digidol NDEC (Canolfan Ecsbloetio Digidol Genedlaethol).

Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn digwyddiadau sy’n trafod sut i gadw’ch hun yn ddiogel ar y rhyngrwyd e.e cadw cyfrineiriau’n ddiogel ac yn gryf, seiberfwlio a pheirianneg gymdeithasol. Yn dilyn y gweithdai yma bydd y myfyrwyr yn rhannu’n grwpiau i weithio ar gynllunio fideo seiberddiogelwch, fydd yn cael eu creu ar ipads yn ôl yn eu hysgolion.

Mae Ysgol Addysg, Prifysgol De Cymru wedi creu adnodd i athrawon er mwyn eu helpu gyda chynllunio a gweithredu’r dasg. Mae’r adnodd hwn yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam ac yn mapio’r gwaith y bydd myfyrwyr yn ei wneud i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a’r Fframwaith Llythrennedd, sy’n cefnogi’r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Digwyddiadau ar ddod

Digwyddiadau Blaenorol