UNCATEGORIZED-CY

Diwrnod Blas ar eich Dyfodol

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r digwyddiad wedi’i gynllunio i ymgorffori dilyniant i’r brifysgol o fewn y cyfnod ymsefydlu, gan ganiatáu i ysgolion a cholegau Chweched Dosbarth ddod â grwpiau o’r ddwy flwyddyn i ddigwyddiad undydd wedi’i deilwra.

Dydd Mawrth 11 Medi ar gyfer Ysgolion – dysgwyr Cyfnod Allweddol 5, Blwyddyn 12 a 13.

Dydd Mercher 12 Medi ar gyfer Colegau – dysgwyr Lefel 3.

Bydd y diwrnod yn cynnwys llinyn blasu ar gyfer dysgwyr blwyddyn gyntaf a llinyn dosbarth meistr ar gyfer dysgwyr ail flwyddyn, gyda’r ddau yn seiliedig ar yr 11 pwnc gradd a gynigir yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd (CSAD) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Eleni rydym hefyd yn cynnig llinyn Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer y tiwtoriaid sy’n mynychu!

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion yn y ddogfen wedi’i hatodi.

Digwyddiadau Blaenorol

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Colegau

pdf

Ysgolion