CA4

Diwrnod Adolygu CA4

Disgrifiad o'r Prosiect

Diwrnod adolygu ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11 a gynhaliwyd ar Gampws Trefforest, PDC. Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn dau sesiwn adolygu, dan arweiniad Lyn Howell. Mae’r sesiynau adolygu’n ymdrin â’r pynciau canlynol ‘Sut mae’r Ymennydd yn Gweithio/Arddulliau Dysgu’ a ‘Technegau Cofio/Sgiliau Astudio’. Yna, bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sesiwn rapio dan arweiniad John Chase, cyfathrebwr gwyddoniaeth a rapiwr llawrydd.

Digwyddiadau Blaenorol

CA4

Diwrnod Adolygu CA4

28 Tachwedd 2018

CA4

Diwrnod Adolygu CA4 2

17 Rhagfyr 2018

CA4

Diwrnod Adolygu CA4 3

13 Mawrth 2019