CA2
CA3
CA4
PC
OE
NEWYDDION

DIWEDDARIAD: Coronafeirws

Disgrifiad o'r Prosiect

Yn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus a’r pryderon ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi canslo holl brosiectau wyneb yn wyneb First Campus. Mae rhai o’n prosiectau wedi symud arlein yn barod ac rydym yn gweithio ar ffyrdd amgen o ddarparu gweithgareddau dros dymor yr haf.

Er ein bod yn deall y siom ynghylch canslo, mae iechyd a diogelwch ein dysgwyr a’u teuluoedd, yn ogystal â’n staff yn bwysig iawn i ni. Gwnaed y penderfyniad hwn mewn partneriaeth â’n holl bartneriaid sefydliadau addysg uwch. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost atom firstcampus@southwales.ac.uk

Diolch am eich cydweithrediad,

 

Tîm First Campus