Diogelwch ar-lein

Disgrifiad o'r Prosiect

Gyda bron i bawb erbyn hyn yn dysgu ar lein mae hi’n bwysig i gadw’n saff.

Dyma gwpl o wefanau sydd â gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel

https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein/gwybodaeth-allweddol/ymarferwyr-addysg/#live-streaming-lessons

https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein/events/view/bb51099e-c879-4739-9913-f2a1c36b0dac