UNCATEGORIZED-CY

Datblygu Talent STEM

Disgrifiad o'r Prosiect

Datblygwyd y prosiect hwn mewn partneriaeth rhwng y Partneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach a Swyddfa Datblygu’r Brifysgol Agored. Trwy raglen Talent STEM, mae myfyrwyr abl a brwdfrydig y Chweched Dosbarth yn gallu astudio amrediad o fodiwlau lefel prifysgol ochr yn ochr â’u hastudiaethau Safon UG neu Safon Uwch.
Mae First Campus yn cynnig bwrsari i fyfyrwyr sy’n bodloni’r meini prawf gofynnol i’w galluogi i astudio un o’r cyrsiau Prifysgol Agored hyn am ddim.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio pwnc STEM yn y brifysgol, gall astudio modiwl gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg gyda’r Brifysgol Agored yn ystod eich astudiaethau chweched dosbarth fod yn fuddiol iawn.
– Bydd yn helpu datblygu’ch gwybodaeth o sut brofiad yw astudio yn y brifysgol
– Bydd yn gwella’ch gallu yn y pwnc
– Bydd yn eich helpu i wneud yn well yn yr arholiad
– Gallwch roi tystiolaeth o’ch cryfderau a galluoedd ar geisiadau UCAS
– Byddwch yn sefyll allan wrth ymgeisio am gyrsiau prifysgol gyda llawer o gystadleuaeth am leoedd.

Lawrlwythwch daflen Talent STEM i weld y rhestr o gyrsiau sydd ar gael neu ewch i open.ac.uk/wales/stemtalent
Unwaith i chi weld cwrs yr hoffech ei astudio, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein.

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Datblygu Talent STEM

Lawrlwythwch daflen Talent STEM