CA4

Cyfres o weithdai TGAU – Addysg Gorfforol

Disgrifiad o'r Prosiect

Rhaglen academaidd wedi’i dyfeisio’n arbennig at feithrin talent, datblygu sgiliau addysgol, ysbrydoli dysgwyr i astudio a chyfleoedd gyrfa posib.  Mae cynnwys y gweithdai TGAU addysg gorfforol wedi’i gysylltu’n arbennig â maes llafur TGAU CBAC ac mae’n cynnig mynediad at gyfleusterau a chyfarpar arbenigol.

Enghreifftiau o feysydd pwnc y gellid ymdrin â hwy, gan gynnwys seicoleg chwaraeon, profion ffitrwydd a chymdeithaseg chwaraeon.

Digwyddiadau Blaenorol