CA4

Cyfres Gweithdai TGAU Bwyd a Maetheg 2018-2019

Disgrifiad o'r Prosiect

Dyma gyfle i gyfranogwyr ehangu eu dysgu o fewn TGAU Bwyd a Maetheg CBAC mewn tri maes penodol;  Maetheg, Technoleg Bwyd a Lletygarwch.

Bydd y cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau ar y campws yn y cyfleusterau arbenigol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sydd â’r nod o ddatblygu eu gwybodaeth a sgiliau ymarferol mewn perthynas â phynciau yn ymwneud â bwyd.

Digwyddiadau Blaenorol