OE

Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol II

Disgrifiad o'r Prosiect

Byw yn lleol, Dysgu’n lleol

Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol II

Yn dilyn llwyddiant y Cwrs Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol  yn Lolfa ddysgu  Willows High mis Mehefin 2019, mae myfyrwyr yn cychwyn ar y cwrs Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifau Creadigol II ar y 3ydd o Hydref. Bydd y cwrs yn adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu creadigol a ddysgwyd yn y cwrs Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol, gan archwilio, yn fanylach, yr agweddau ar ddychymyg, hyder a dyfalbarhad i hwyluso ysgrifennu yn greadigol. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar strwythur, genre a fformatau ac yn helpu myfyrwyr i ysgrifennu mewn nifer o ffyrdd creadigol gan gynnwys straeon byrion, nofelau, sgriptiau a cherddi.

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn cwrs tebyg yn y dyfodol cysylltwch â ni  –  jane.ellis@southwales.ac.uk