Cyflwyniad i Ellie

Disgrifiad o'r Prosiect

Ellie ydw i, Rheolwr newydd First Campus sydd â chyfrifoldeb am bobl ifanc. Rwy’n gyffrous iawn fy mod wedi ymuno â First Campus ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm i ddatblygu rhaglen wych ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

Mae wedi bod yn ddechrau rhyfedd i’r rôl gan na lwyddais i gyrraedd Caerdydd cyn i bopeth ddod i stop, felly rydw i’n dal i fod yn Leeds, lle rydw i wedi fy lleoli am y 4 blynedd diwethaf yn gweithio yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Leeds.

Rwyf wedi treulio fy ngyrfa yn gweithio mewn ystod o wahanol rolau, pob un yn canolbwyntio ar ddarparu a datblygu cyfleoedd i bobl ifanc; o addysg awyr agored, i wasanaethau ieuenctid, i alldeithiau tramor. Mae swyddi blaenorol wedi mynd â mi o Wlad Groeg i Leeds, trwy’r Alban, Llundain, Borneo Malaysia, Tanzania a Gogledd Cymru, ac rydw i nawr yn gyffrous iawn fy mod i’n symud i Dde Cymru gan fod fy nheulu yn hannu  oddi yma.

Ar ôl teithio i lawr i Gaerdydd ar gyfer gêmau rygbi y chwe gwlad dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwy’n edrych ymlaen yn fawr at allu cerdded i’r stadiwm!