Cyflwyniad i Chris

Disgrifiad o'r Prosiect

Helo, Chris ydw i. Cefais fy mhenodi i rôl Cyfarwyddwr First Campus yn dilyn ailstrwythuro yn 2019, ond mae gen i berthynas hir ac amrywiol gyda’r bartneriaeth ar ôl gweithio mewn tair rôl ar draws dwy o’n prifysgolioni. Yn yr amser hwnnw (dros ddegawd!) Rwyf wedi gweithio gydag ysgolion, cymunedau, grwpiau pobl ifanc â phrofiad gofal, arwain ein hagenda dysgu teuluol ac ôl-16.

Mae gen i gefndir mewn addysgu gyda TAR mewn Addysg a Hyfforddiant Cynradd ac Ôl-Orfodol ac rwy’n angerddol am agenda ehangu mynediad yng Nghymru. Rwy’n hynod falch o’r gwaith a wnawn i fynd i’r afael â rhai o anghydraddoldebau cymdeithas.

Y tu allan i’r gwaith, does dim byd gwell na archwilio’r awyr agored, p’un a’i gyda’r teulu yn mynd am dro hamddenol yn adeiladu cuddfannau, sgimio cerrig a dringo coed ar hyd y ffordd neu heriau mwy egnïol fel dringo’r tri chopa neu mynd ar y beic o arfordir i arfordir. rwyf yn cymryd pob cyfle y gallaf i fwynhau yr awyr agored sef y maes chwarae gorau.