OE

Cychwyn Busnes

Disgrifiad o'r Prosiect

Byw yn lleol, Dysgu’n lleol

Cychwyn Busnes

Dechreuodd 12 o Oedolion ar y cwrs Cychwyn Busnes yn Porth Plaza ar yr 2il o Hydref 2019. Bydd y myfyrwyr yn treulio 7 wythnos yn edrych ar bopeth sydd ei angen i gychwyn busnes bach neu fenter gymdeithasol gan gynnwys cynlluniau busnes, elw a chyfrifon. Byddant yn rhannu syniadau ac yn gweithio i helpu ei gilydd i sefydlu a thyfu syniadau busnes hyfyw ar gyfer eu cymuned leol.

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn cwrs tebyg yn y dyfodol cysylltwch â ni  –  jane.ellis@southwales.ac.uk