UNCATEGORIZED-CY

Cwrs Preswyl Gofalwyr Ifanc

Disgrifiad o'r Prosiect

Cwrs Preswyl Gofalwyr Ifanc

Ymunwch â ni ar ein cwrs preswyl 2 ddiwrnod ar gyfer gofalwyr ifanc 14-18 oed yng nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd. Bydd ein prosiect preswyl yn rhoi seibiant i ofalwyr o’i dyletswyddau gofal ac yn rhoi’r cyfle iddyn nhw  gymdeithasu â gofalwyr eraill ac i ystyried eu dewisiadau ar gyfer y dyfodol. Prifysgol Caerdydd fydd yn cynnal y sesiynau preswyl a fydd yn esbonio sut beth yw bod yn fyfyriwr a pha gefnogaeth a gynigir i ofalwyr sy’n ystyried mynd i’r Brifysgol.

Dyddiad: 16 a 17 Ebrill 2020

Lleoliad: Urdd, Bae Caerdydd