CA3

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9, 1af-3ydd, Gorffennaf 2020

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r cwrs preswyl Blwyddyn 9 yn ddigwyddiad blynyddol sy’n gweld disgyblion o ysgolion ledled De Ddwyrain Cymru yn ymweld â champws Prifysgol.

Y bwriad yw rhoi  profiad 3 diwrnod i’r disgyblion a cheisio codi eu dyheadau addysgol  trwy gymysgedd o sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad yn ogystal â profiad ymarferol o fywyd fel myfyriwr israddedig.

Mae gan gyfranogwyr y prosiect y dewis i astudio un o ystod eang o gyrsiau. Mae meysydd pwnc blaenorol wedi cynnwys Gwyddoniaeth Biofeddygol, Dylunio Ffasiwn, Lletygarwch a Digwyddiadau, a Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd a Pheirianneg a Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol De Cymru.

Yn ogystal ac astudio eu cwrs dewisol mae gan y disgyblion  gyfle i brofi bywyd  myfyriwr  gyda gweithgareddau yn undeb  a byw yn y neuaddau preswyl gyda’u cyfoedion.  Daw’r prosiect i ben gyda seremoni Raddio i ddathlu cyflawniadau’r cyfranogwr gyda’i ffrindiau a’u teulu.

 

Am fwy o fanylion cofnodwch eich diddordeb ar y dudalen digwyddiadau

Digwyddiadau Blaenorol