CA2

Gweithdai Cerddoriaeth Greadigol

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r Gweithdai Cerddoriaeth Greadigol yn annog ac yn ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan mewn cerddoriaeth gan ddysgu sut i’w greu mewn ffordd sylfaenol. Gyda’n tîm gweithdai, dysgodd y cyfranogwyr am elfennau cerddorol a sut i greu eu cyfansoddiadau eu hunain gan ddefnyddio boomwhackers ac offerynnau taro. Mae’r gweithdai hyn yn hyrwyddo gwaith tîm, gan fod rhaid i gyfranogwyr wrando ar y sawl o’u hamgylch a gweithio gyda’i gilydd i greu cyfansoddiad cerddorol. Maen nhw hefyd yn anelu at wneud y dasg o greu cerddoriaeth a sain yn fwy hygyrch i gynulleidfa iau.