CA4
CA5
AB
PC

Prosiect Dyfodol Hyderus

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae prosiect Dyfodol Hyderus, wedi’i ariannu gan Brifysfol Caerdydd, yn brosiect ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal rhwng 14 a 19 oed, i’w helpu i wella eu dyheadau a hyder. Cynhelir y sesiynau bob pythefnos rhwng mis Hydref a mis Ebrill yn ystod y flwyddyn academaidd, ac maent yn cynnwys gweithgareddau grŵp yn ogystal â chefnogaeth unigol gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae cymryd rhan yn y prosiect yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael mynediad at weithdai sy’n gallu cefnogi eu hastudiaethau a’u ceisiadau i’r Brifysgol, ynghyd â gweithgareddau yn y Brifysgol fel gweithdai adolygu TGAU/Safon Uwch a sesiynau cyngor i gefnogi llwybrau a Chynlluniau Addysg Bersonol.

Yn fyr, y nod yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar ddysgwyr ifanc o gefndir gofal i gael Addysg Uwch, a’u helpu i ddod yn gyfarwydd â phrif agweddau bywyd yn y Brifysgol.

Bydd gan y cyfranogwyr gyfle hefyd i brofi ochr gymdeithasol bywyd yn y Brifysgol, gan gynnwys mynd ar deithiau cymdeithasol i’r sinema, cael sesiynau blas ar gymdeithasau ac, wrth gwrs, diwrnodau ymweld â’r Brifysgol. Mae’r rhaglen yn dod i ben ym mis Gorffennaf gyda’r ysgol haf breswyl flynyddol a gynhelir bob blwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd ac a ariennir gan First Campus.

Cysylltwch â’r tîm am ragor o fanylion confidentfutures@cardiff.ac.uk

http://www.cardiff.ac.uk/study/student-life/student-support/equality-diversity-and-inclusion/care-leavers

Digwyddiadau Blaenorol