CA3
CA4

Clwb Sadwrn Cenedlaethol – Gwyddoniaeth 2019

Disgrifiad o'r Prosiect

O ddydd Sadwrn yr 2il o Chwefror 2019, bydd First Campus ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnal Clwb Sadwrn Cenedlaethol – Gwyddoniaeth (Gwyddoniaeth, Chwaraeon a Thechnolegau) fel rhan o rwydwaith cenedlaethol a grëwyd gan y Sorrell Foundation ac a gynhelir gan The Saturday Club Trust. Mae’r Clwb yn rhoi cyfle unigryw i bobl ifanc ym mlwyddyn 9, 10 ac 11 i astudio Gwyddoniaeth bob bore Sadwrn yn eu coleg, prifysgol neu amgueddfa leol, yn rhad ac am ddim.

Y nod yw meithrin doniau’r bobl ifanc a rhoi hwb i’w hyder a hunan-barch. Y llynedd, bu dros 1,250 o bobl ifanc ledled y DU gymryd rhan mewn Clwb Sadwrn lleol, gan roi blas iddynt ar fywyd myfyrwyr ynghyd â dealltwriaeth o’r cyfleoedd newydd a all ddod trwy addysg bellach ac uwch, yn ogystal â helpu i wella eu gwaith ysgol.

Mae’r Clwb yn cynnig hyd at 13 wythnos o ddosbarthiadau ysbrydoledig dros y misoedd nesaf, gan gyflwyno amrediad eang o wahanol ddisgyblaethau gan ddefnyddio ein cyfleusterau arbenigol megis Canolfan Fwyd Ddiwydiannol Zero2Five, sydd â becws ac uned melysion. Labordai gwyddoniaeth i ddadansoddi bwyd, microbioleg a gwyddorau biofeddygol. Yr Arena Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC), campfeydd a labordai ar gyfer gwyddorau chwaraeon a seicoleg. Yn ogystal â Labordy Roboteg EUREKA sef y ganolfan ymchwil arloesol sy’n rhan o’r Ysgol Technolegau.

Mae aelodau’r clwb hefyd yn ymweld â rhai o amgueddfeydd gorau Llundain ac yn arddangos eu gwaith yn eu Sioe Haf eu hunain yn Somerset House, Llundain. Maen nhw’n cael cyfle i fynychu Dosbarth Meistr ysbrydoledig gydag un o ffigurau blaenllaw’r diwydiant yn y DU.

Mae’r Clwb yn addas ar gyfer bechgyn a merched o bob gallu sydd â diddordeb mewn Gwyddoniaeth. Yn benodol, hoffem annog cymysgedd da o fechgyn a merched ymhlith yr aelodau a gweld pobl ifanc ddifreintiedig yn buddio o’r cyfle. Dywedodd un aelod a fynychodd y Clwb y llynedd: “Cefais lawer o help a chyngor gan diwtoriaid y Clwb Sadwrn ar sut i wella fy ngwaith. Maen nhw wedi rhoi dealltwriaeth a mwynhad newydd i mi ar gyfer y pwnc ac wedi cael dylanwad mawr ar fy ngyrfa yn y dyfodol.”

Digwyddiadau Blaenorol

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Clwb Sadwrn