CA3
CA4

Clwb Gofal Iechyd Cyfenwol ar ôl ysgol

Disgrifiad o'r Prosiect

Bydd y cwrs rhagarweiniol 4 wythnos hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol i gyfranogwyr Gofal Iechyd Cyflenwol yn ogystal â gwybodaeth fwy penodol ar rai o’r gwahanol therapïau sydd ar gael.  Bydd y cyfranogwyr yn cael cyflwyniad sylfaenol i Aromatherapi, Tylino Holistig, Adweitheg a gwneud eu bomiau bath Aromatherapi eu hunain.Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys ymweliad â’r Clinig Therapi Cyflenwol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Llandaf.

Bydd y cwrs yn amlygu’r cyfleoedd sydd ar gael i astudio mewn Addysg Bellach ac Uwch, a rhagolygon gyrfaol yn y maes Therapi Cyflenwol.

Mae clybiau ar ol ysgol yn cael eu cynnal yn wythnosol.