UNCATEGORIZED-CY

Clwb Dyfodol Hyderus – Ysgol Gymunedol Tonyrefail (LLAWN)

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae  First Campus, mewn cydweithrediad ag Ysgol Gymunedol Tonyrefail, yn cynnig cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn sesiynau cyfoethogi misol, mewn ystod eang  o feysydd o dan arweiniad tiwtoriaid a myfyrwyr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Nod y sesiynau yw bod yn hwyl ac yn rhyngweithiol gan  ddarparu gweledigaeth i rai o’r pynciau y gellir eu hastudio yn y Brifysgol ynghyd â datblygu hunan-hyder a gwytnwch cyfranogwyr trwy gydol y cwrs.

Dyddiadau (rhwng 2yp a 3yp)

27/1/2020

24/2/2020

23/3/2020

27/4/2020

18/5/2020

22/6/2020

13/7/2020

Mae’r sesiynau yn LLAWN – cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth am gyrsiau tebyg