PC

Clwb Ar Ôl Ysgol i Ofalwyr Ifanc

Disgrifiad o'r Prosiect

Clwb Ar Ôl Ysgol i Ofalwyr Ifanc – Ysgol Uwchradd y Dwyrain (Caerdydd)

Bydd First Campus, mewn cydweithrediad ag Ysgol Uwchradd y Dwyrain yn cynnig cyfle i ddisgyblion sy’n mynychu’r Clwb Ar Ôl Ysgol Gofalwyr Ifanc, gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gwahanol mewn ystod o feysydd o  dan arweiniad tiwtoriaid a myfyrwyr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Nod y gweithgareddau yw bod yn hwyl ac yn rhyngweithiol wrth rannu  gwybodaeth am rai o’r pynciau posib y gellir eu hastudio yn y Brifysgol.

Dechrau dydd Iau 16 Ionawr, bob wythnos yn ystod y tymor.