OE

Chwarae’ Plant

Disgrifiad o'r Prosiect

Byw yn lleol, Dysgu’n lleol

Chwarae Plant

Cofrestrodd 54 o Oedolion ar draw 5 lleoliad cymunedol (Canolfan Gymunedol Waun Wen; Canolfan Gymunedol Rhydyfelin; Canolfan Gymunedol Glyncoch; Calonfan Pentre a Grŵp Eiriolaeth Noddfa i Fenywod) ar y Cwrs Chwarae Plant yr wythnos hon. Cwrs Chwarae Plant yw’r cyntaf o bedwar cwrs lefel 3 sydd ar gael ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn Seicoleg a Datblygiad Plant. Mae Chwarae Plant yn cynnig cyflwyniad i fyd chwarae a datblygiad plentyn, a byddwch yn edrych ar sut mae chwarae’n gallu cefnogi ac annog datblygiad. Byddwch yn archwilio gwahanol gamau a mathau o chwarae a gwahanol ddamcaniaethau chwarae. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ymweld â’r adran Gwyddorau Cymdeithasol a Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod yr Haf i brofi bywyd prifysgol a’r opsiynau sy’n agored iddynt yn y maes astudio hwn.

Chware’ Plant  – Llun 10 – 12yp – Canolfan Gymunedol Waun Wen  –

Medi 30; Hydref 7,14,21; Tachwedd 4,11,18,25; Rhagfyr 2

Chware’ Plant  – Mawrth 1 – 3yp  – Canolfan Gymunedol Glyn Coch

Hydref 1,8,15,22; Tachwedd 5,12,19,26; Rhagfyr 3

Chware’ Plant  – Mercher 10 – 12yp – , Grŵp eiriolaeth menywod sy’n ceisio lloches

Medi 25; Hydref 2, 9,16,23; Tachwedd 6,13,20,27

Chware’ Plant  – Llun 20-12yp – Canolfan Pentre

Medi 30; Hydref 7,14,21; Tachwedd 4,11,18,25; Rhagfyr 2

 

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn cwrs tebyg yn y dyfodol cysylltwch â ni  –  jane.ellis@southwales.ac.uk