CA4

Chwalu Mythau Arholiad – LLAWN

Disgrifiad o'r Prosiect

Chwalu Mythau Arholiad

01983 294737

info@positivelymad.com

www.positivelymad.com

© 2019 Positively MAD

Gweithdy cymorth arholiadau – Wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n paratoi i sefyll eu harholiadau TGAU / Cenedlaethol. Rydym yn rhoi cyfle cyffrous i fyfyrwyr blwyddyn 11 ym Mhrifysgol Caerdydd ar 30 Mawrth 2020. Gan weithio ar y cyd â ‘Postively mad’, rydym yn cynnal gweithdy ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 11 i gefnogi eu dysgu ac i arfogi sgiliau astudio hanfodol a fydd yn helpu gyda’u harholiadau terfynol.

Nod y cwrs hwn yw rhoi profiad o ddysgu gweithredol amlsynwyr i ddisgyblion. Mae’r cwrs  yn ysbrydoledig, dwys a rhyngweithiol a fydd yn weithdy sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer arholiad trwy: awgrymiadau paratoi, offer adolygu a rheoli straen technegau.

Cynnwys

Mae’r gweithdy hwn yn cyd-fynd â meincnodau Gatsby, y 3 I’s a fframwaith NERUPI.

  • System arholiadau RICE ar gyfer ateb cwestiynau arholiad
  • Edrych ar hen bapurau arholiad
  • Rheoli amser mewn arholiad
  • Cyfrinachau cof llwyddiannus
  • Metawybyddiaeth
  • Goresgyn blociau meddyliol
  • Codio deuol

Rydym yn argymell bod myfyrwyr yn eistedd o amgylch byrddau o 6-8 mewn lleoliad sy’n ffafriol i ddysgu.

Nodau

  • Ysgogi agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu Ac arholiadau.
  • Uwchsgilio myfyrwyr â thechnegau cof effeithiol
  • Darparu pecyn offer arholiad cynhwysfawr

Digwyddiadau Blaenorol