CA4

Cemeg yn y Gwaith (ychydig o lefydd ar ôl)

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r prosiect yma  yn egluro rôl cemegwyr mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan godi ymwybyddiaeth o gemeg fel gyrfa bosibl neu gyfle i astudio ymhellach. Bydd myfyrwyr Blwyddyn 10 yn ymgymryd â chyfres o weithgareddau ymarferol sy’n caniatáu iddynt archwilio cymhwysiad amrywiol cemeg mewn cymdeithas.

Mae ‘Cemeg yn y Gwaith’ wedi ei anelu at y dysgwyr mwy galluog a thelentog blwyddyn 10, i ddangos perthnasedd cemeg i fywyd pob dydd ac i ysbrydoli myfyrwyr i barhau i astudio cemeg.

Bydd y cyfranogwyr yn profi gweithdy cemeg ymarferol mewn labordai o’r radd flaenaf ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Glyntaff Uchaf.

Oherwydd natur ryngweithiol y digwyddiad hwn mae lleoedd yn gyfyngedig felly cofrestrwch eich diddordeb ac fe fyddwn  yn cysylltu a chi cyn gynted a phosib.

 

Dyddiad: 25 Mawrth 2020

Amser: 9.30 – 14.30

Lleoliad: Campws Glyntaf Uchaf, Prifysgol De Cymru

Digwyddiadau Blaenorol

CA4

Cemeg yn y Gwaith (LLAWN)

25 Mawrth 2020