CA4

Cemeg yn y Gwaith 2019

Disgrifiad o'r Prosiect

Bydd disgyblion Blwyddyn 10 yn ymweld â Champws Glyn-taf ym Mhrifysgol De Cymru i ddysgu sut mae Cemeg yn cyd-fynd â bywyd bob dydd.

Bydd y diwrnod yn cael ei rannu’n 3 sesiwn ymarferol fydd yn ymchwilio i ystod o brosesau cemegol ac ystyried eu cymwysiadau ymarferol.

Bydd myfyrwyr yn gwneud eu sbectromedrau allyrru ffonau clyfar eu hunain i archwilio olion bysedd cemegol a defnyddio sbectrosgopeg i nodi elfennau mewn cyfansoddiadau anhysbys.

Bydd Gwyddonwyr Ymchwil yn dangos sut i ddefnyddio’r  dechneg hon i nodweddu llygryddion aer cyffredin ac archwilio diraddiad meddyginiaethau fel aspirin.

Gwyddoniaeth Gwahanu – Bydd ei pwysigrwydd gwyddoniaeth a’i defnydd eang ym myd gwaith yn datgelu i fyfyrwyr sut mae’r dull gwyddonol hwn yn cael ei ddefnyddio i wirio pa mor ‘ffres’ yw’n cynnyrch ffres.

Mae ‘Cwmwl mewn potel’ yn dangos cysyniadau am anwedd cwmwl, mae’n cael ei gyfuno â’r cyfle i gyfrif gronynnau bach i weld sut mae gronynnau cyffredin / aerosolau yn yr atmosffer yn effeithio iechyd pobl.

Digwyddiadau Blaenorol

CA4

Cemeg yn y Gwaith 2019

27 Mawrth 2019