CA3
CA4

Celf a Dylunio Clwb Sadwrn 2020 Ar-lein

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r prosiect yma yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 a CA4 (Blwyddyn 9 ac uwch) gymryd rhan mewn sesiynau ‘Celf a Dylunio’ wythnosol yn yr Ysgol Gelf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal mewn partneriaeth â’r Saturday Club Trust sy’n darparu cyfleoedd trwy gydol y flwyddyn i gyfranogwyr y clwb ymweld â Llundain ar gyfer gweithgareddau, dosbarthiadau meistr proffesiynol gydag Artist blaenllaw ac yna’r cyfle i’r disgyblion arddangos eu gwaith yn Somerset House yn Llundain.

Mae’r Clwb Dydd Sadwrn yn gyfle i artistiaid ifanc talentog a brwdfrydig archwilio eu creadigrwydd a datblygu eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol a maethlon.

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal ar lein,

Gwefan Clwb Dydd Sadwrn

1 08/02/2020

2 15/02/2020

Hanner Tymor

3 29/02/2020

4 07/03/2020

5 14/03/2020

6 21/03/2020

7 28/03/2020

Gwyliau’r Pasg

8 25/04/2020

9 02/05/2020

10 09/05/2020

11 16/05/2020

12 23/05/2020

Hanner Tymor

13 Taith Llundain

Digwyddiadau ar ddod

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

jpg

Celf y Dylunio (Cymraeg)

jpg

Celf y Dylunio (Saesneg)