UNCATEGORIZED-CY

Canfod Eich Llais

Disgrifiad o'r Prosiect

Rhaglen estyn allan ysgrifennu creadigol

Cymerwch y cyfle’r haf hwn i gymryd rhan yn ein rhaglen Ysgrifennu Creadigol newydd a ddarperir gan y Brifysgol Agored mewn partneriaeth a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf bydd yr awduron, beirdd, dramodwyr a darlithwyr ffilm o’r Brifysgol Agored yn cynnal cyfres o weithdai rhyngweithiol i ysbrydoli darpar nofelwyr, beirdd, sgriptwyr a chyfarwyddwyr.

Bydd y gyfres o weithdai yn gorffen gyda dathliad lle bydd cyfranogwyr yn derbyn tystysgrif am gymryd rhan a chyngor am gyfleoedd dysgu pellach a all helpu gyda gyrfa yn y diwydiannau creadigol.

I ddarganfod mwy a chadw eich lle cysylltwch a Rhiannon Williams yng Nghanolfan Mileniwm Cymru:

education@wmc.org.uk

029 2063 4637

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Rhaglen estyn allan ysgrifennu creadigol