OE

Busnes a Dehongli – Dealltwriaeth o Sgiliau Cyfieithu o fewn Gwasanaeth Gyhoeddus

Disgrifiad o'r Prosiect

Byw yn Lleol, Dysgu’n Lleol
Dyddiad ac Amser: Dydd Iau 2-5 yp ymlaen

Hydref 24,
Tachwedd 7, 14, 21, 28
Rhagfyr 5

Lleoliad: Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Tiwtor: Zora Jackman

Bydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg i fyfyrwyr o’r ddealltwriaeth, y wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol gan gyfieithydd gwasanaeth cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig.  Bydd yn cynnwys ymddygiad proffesiynol,  datblygiad,  terminoleg  a sgiliau sylfaenol.
18 awr, 10 credyd, lefel 3

Mewn cydweithrediad a First Campus a rhaglen ddysgu, Byw yn Lleol; Dysgu’n Lleol, Prifysgol Caerdydd
Mae y cyrsiau AM DDIM, 

Nid oes gofynion dysgu blaenorol.
Os oes gennych ddiddordeb
cysylltwch â:
Jane Ellis
jane.ellis@southwales.ac.uk
07948 347 441
Martin Smidman
martin@wrc.wales