CA2
CA3
CA4

Brilliant Club

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae elusen ‘Brilliant Club’ wedi ennill gwobrau am gynyddu’r nifer o ddisgyblion o gefndiroedd sydd wedi eu tangynrychioli fynychu Prifysgolion detholedig. Rydym yn cyd-weithio â’r Brilliant Club er mwyn recriwtio, hyfforddi a darparu myfyrwyr PHD mewn ysgolion, i gyflwyno rhaglenni tiwtorial tebyg i rai Prifysgol. Bydd rhain yn cael eu hategu gan ddau ymweliad â’r Brifysgol.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal y digwyddiadau lawnsio a graddio ar ran ‘The Brilliant Club’ ar gyfer De ddwyrain Cymru.

Ar draws y flwyddyn academaidd mae gennym glybiau ar gyfer CA 2/3/4

Lawnsiad-20 Mawrth  (CA 2/3)

Graddio-21 Mai  (CA i’w gadarnhau)

Graddio-2 Gorffennaf  (CA i’w gadarnhau)

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://thebrilliantclub.org/

 

Digwyddiadau Blaenorol