CA2

Anatomeg Gynradd

Disgrifiad o'r Prosiect

Cyflwyniad i anatomeg ddynol ar gyfer disgyblion CA2, wedi’i anelu at flwyddyn 6. Bydd academydd y brifysgol yn ymweld â’r ysgol gynradd i drafod a dangos amrywiaeth o fodelau anatomegol. Bydd y rhain yn cael eu trefnu mewn tair neu bedair gorsaf a bydd y disgyblion yn symud o amgylch mewn grwpiau bach i archwilio pob model. Ar ôl hynny, bydd yna sesiwn cwestiwn ac ateb.

Ymhlith y modelau a fydd yn cael eu dangos i ddisgyblion mae:

Ysgerbwd cyfan wedi’i datgymalu

Y system gardiofasgwlaidd

System y cyhyrau

Model o’r ysgyfaint a’r galon

Model o’r croen

Amryw benglogau

Digwyddiadau Blaenorol

CA2

Anatomeg Gynradd

24 Mai 2018