UNCATEGORIZED-CY

AM DDIM – Cwrs Cryfhau Llywodraethu Ysgolion

Disgrifiad o'r Prosiect

Ydych chi’n Llywodraethwr Ysgol yng Nghaerdydd a hoffai wella’ch gwybodaeth a hyder yn eich rôl?

Neu

Ydych chi’n ystyried dod yn Llywodraethwr Ysgol?

Mae tîm Ehangu Mynediad Prifysgol Metropolitan Caerdydd mewn partneriaeth ag Ysgol Addysg Caerdydd yn cynnwys cwrs byr 14 awr AM DDIM wedi’i achredu ar lefel 3, gyda’r nodau canlynol:

  • Cryfhau Llywodraethu
  • Gwella hyder academaidd a phroffesiynol
  • Codi dyheadau
  • Datblygu Sgiliau Meddwl yn Gritigol
  • Gwella Sgiliau Cwestiynu
  • Ystyried nodweddion allweddol polisi addysg Cymru yng nghyd-destun gwella ysgolion

Bydd angen i ymgeiswyr gael feddu ar TGAU Saesneg, gradd A-C ar y lleiaf, neu’r cyfateb.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi ystyriaeth ar gyfer astudiaeth bellach ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy’r rhaglen sylfaen ac israddedig.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn Ysgol Uwchradd Willows ar nos Fercher 6-8pm yn cychwyn ar y 10fed o Ionawr 2018 am 7 wythnos.

Am ragor o wybodaeth neu i fwcio lle, e-bostiwch

Wideningaccess@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch Charlotte Arundel ar 02920201563