Cyfnod Preswyl CBCDC yn ystod Tymor yr Haf, 2021

Cyfnod Preswyl CBCDC yn eich Ysgol Chi yn ystod Tymor yr Haf, 2021 Gwahoddiad i Gynnal Wythnos o Weithdai Cerddoriaeth, Drama a Chelfyddydau Cynhyrchu

Annwyl Gydweithwyr
Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gynnig wythnos o weithdai i’ch disgyblion yr haf hwn wedi’u hariannu gan Cwmpas Cyntaf. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun penodol ar gyfer disgyblion o flynyddoedd 7 i 11, yn unol â’u hanghenion a’u diddordebau gan gynnwys ymweliad* â CBCDC yn CF10 3ER.

 

Nid oes prosiectau ar gael ar gyfer y flwyddyn academaidd yma eto.