PC

Ymddiriedolaeth Gofalwyr – rhannwch eich profiadau

Disgrifiad o'r Prosiect

Galw ar bob gofalydd ifanc ac oedolyn ifanc sy’n ofalydd: llanwch yr arolwg byr hwn i sicrhau bod eich profiadau o ofalu yn ystod pandemig Coronafeirws yn cael eu clywed

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi lansio arolwg dwyieithog i ddarganfod sut cafodd gofalwyr ifanc i fyny at 25 oed eu heffeithio gan Coronafeirws, a pha gefnogaeth maen nhw ei hangen.

Bydd canfyddiadau’r arolwg yn helpu dylanwadu ar a rhoi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru a gwneuthurwyr penderfyniadau eraill, er mwyn sicrhau bod gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn fwy abl i gael y gefnogaeth maen nhw ei hangen.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gobeithio sicrhau bod o leiaf 500 o ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn llanw’r arolwg cyn iddo gau ar yr 23 Mehefin 2020.

Beth am gymryd 10 munud i lanw’r arolwg ac annog gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr eraill i wneud yr un peth. Mae eich profiadau a’ch meddyliau wir yn cyfrif. Bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gofalu fod canfyddiadau’r arolwg yn cael eu defnyddio i helpu gwella’r gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr.

Mae fersiwn Saesneg yr arolwg i’w gweld yma ac mae’r fersiwn Gymraeg i’w gweld yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau danfonwch ebost at wales@carers.org

 

Oriel