PC

Prosiect Anrhefn Creadigol, Dyfodol Hyderus

Disgrifiad o'r Prosiect

Prosiect Anrhefn Creadigol, Dyfodol Hyderus

Nod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol. Bydd hyn yn annog gweithio mewn tîm, creadigrwydd a dychymyg a bydd yn ysbrydoli chwilfrydedd ar gyfer dysgu a brwdfrydedd dros ddatblygu sgiliau newydd. Bydd yr awdur a’r sgriptiwr Sara Lewis yn arwain sesiynau i bobl ifanc 14-16 oed ar anrhefn creadigol ar sail geiriau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a thu hwnt.

Prosiect Anrhefn Creadigol, Dyfodol Hyderus

Oed: 14-16

Dyddiad: 29 Ionawr 2020, (am 10 wythnos eithrio hanner tymor)

amser 4.30-6.30yh.

Lleoliad: Coleg Y Cymoedd, Ystrad Mynach

Digwyddiadau Blaenorol