CA4

Nadolig Cemegol! – Iau 19eg Rhagfyr 2019

Disgrifiad o'r Prosiect

Gweithdy  poblogaidd wedi’i gynllunio i roi cipolwg i’r cyfranogwyr ar sut mae Cemeg yn gyfrifol am lawer o anrhegion Nadolig hygyrch bob dydd.

Wedi’i anelu at ddysgwyr abl a disglair blwyddyn 9, mae’r sesiwn ryngweithiol hon wedi’i chynllunio i ddangos perthnasedd cemeg ym mywyd pob dydd ac ysbrydoli myfyrwyr i barhau i astudio cemeg.

Bydd cyfranogwyr yn cael profiad o weithio mewn labordai o’r radd flaenaf ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Glyntaff Uchaf.

Oherwydd natur ryngweithiol y digwyddiad hwn mae lleoedd yn gyfyngedig felly cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted a phosib

Digwyddiadau Blaenorol